תקנון אתר-

 • משחקיית וונדרלנד הינה משחקייה פרטית ואינה גוף המשויך למועצת גני תקווה ואינה משתתפת במנגנון ההנחות/הטבות של העירייה.
 • פתיחת הפעילות בחוגים המוצעים מותנית במספר מינימום של נרשמים- כל פעילות/חוג מצויין בנפרד. למשחקייה שמורה הזכות לסגור פעילות מפאת מיעוט משתתפים.
 • במקרה של סגירת החוג מכל סיבה שהיא יושלם החוג במועד אחר שייקבע או לחלופין יוחזרו למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך החוג.
 • מנהלת המרכז רשאית לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ״י צרכי המרכז.  ביטול השתתפות בחוג: אם המשתתף/ת מעוניין להפסיק השתתפות בחוג, חלה
 • חובה לעקוב אחר ההוראות והדגים על ביטול/שינוי החוגים.החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר אישור מחלה.
 • הנהלת המרכז ו/או מדריך החוגים אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
 • מחירי החוגים משוכללים וכוללים ימי חופשה ומועדים.
 • יובהר כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין חופשה.


חוגים קבועים-

 • התשלום לחוגים יתקיים באופנים הבאים – כרטיס בודד/כרטיסייה/ מנוי חודשי ויגבה מראש.
 • ביטולים – יינתן ביטול מנוי חודשי עד ה -20 לכל חודש עבור החודש העוקב.
 • ביטול רישום לחוג- ניתן לבטל רישום לחוג עד השעה 7:30 בבוקר של אותו היום, ביטולים שיתקבלו לאחר מכן יורדו באופן אוטומטי והבא בתור ייכנס מרשימת המתנה.
 • שיעור ניסיון כרוך בתשלום רגיל של החוג.  החוגים אינם משתתפים בהנחות.
 • במידה וישנה כרטיסייה שטרם מומשה עד הסוף יהיה ניתן להמיר לכניסות למתחם המשחקייה.
 • על ההורים לחכות מחוץ לשיעור על מנת לא להפריע לילדים ולמהלך הפעילות .


גן עם אמא-

 • התשלום יגבה מראש ותינתן האפשרות לכרטיס בודד או כרטיסייה בעלת 10 ניקובים.
 • כמות המשתתפים המקסימלית הינה 15. 
 • לא יינתן זיכוי/החזר בגין מפגשים אשר הלקוח נרשם והחסיר.
 • שיעור ניסיון כרוך בתשלום של הפעילות.
 • אין להגיע עם אחים לגן.
 • ביטולים- יש להודיע עד השעה 7:30 בבוקר של אותו היום על ביטול

* הרישום, במידה והביטול יבוצע אחרי השעה הנדרשת הניקוב של הלקוח ירד באופן אוטומטי.


פעילויות חד פעמיות-

 • ביטול הפעילות יינתן עד 8 שעות לפני מועד הפעילות. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי.
 • יש להגיע לפעילות עם מלווה אחד בלבד.
 • אין להיכנס למתחם הפעילות עם אוכל מכל סוג שהוא.